pieniądze

i

Autor: pixabay.com

Chcesz zgarnąć stypendium? Już czas na złożenie wniosku

2023-10-03 10:10

Studenci Uniwersytetu Zielonogórskiego mogą już starać się o stypendia.

Zaczynamy nowy rok akademicki i nowe rozliczenia. Studenci Uniwersytetu Zielonogórskiego mogą już składać wnioski o stypendium rektora, stypendia socjalne i stypendia dla osób z niepełnosprawnością. To pierwsze przyznawane jest na rok akademicki, a dwa pozostałe na semestr.

Na złożenie dokumentów mamy czas do 15 października. Wypełniamy wniosek w wersji elektronicznej na indywidualnym koncie w studenckim module internetowym. Wydrukowany i podpisany składamy w Dziale Spraw Studenckich UZ w Kampusie B. Dokumenty możemy też wysłać pocztą tradycyjną.

O stypendium mogą ubiegać się też żacy, którzy powtarzają rok albo są na urlopie dziekańskim.

Źródło: Chcesz zgarnąć stypendium? Już czas na złożenie wniosku