Projekt

i

Autor: pixabay.com

Żaranie mogą wziąć udział w konkursie Lubuskie Obywatelskie Inicjatywy Młodzieżowe

2020-03-02 12:38

Na realizację projektów mieszkańcy otrzymają maksymalnie 10 tys. złotych. Konkurs przeznaczony jest dla organizacji pozarządowych oraz stowarzyszeń i fundacji. W tym roku dofinansowanie może uzyskać ok. 100 projektów. Dodatkowe punkty przyznawane są za promocję świadomości obywatelskiej, 30-lecia samorządu terytorialnego w Polsce oraz ochrony środowiska.

Ruszył nabór wniosków w czwartej edycji Lubuskich Obywatelskich Inicjatyw Młodzieżowych. Żaranie swoje pomysły muszą zrealizować do 30 listopada b.r. Zaproponowane wydarzenia muszą mieć charakter lokalny, czyli powinny dotyczyć co najmniej dwóch powiatów.

Zaproponowane prace muszą spełniać wymogi formalne.

Wymogi formalne to oczywiście to, żeby była ta zgodność tematyczna, czyli świadomość obywatelska, 30-lecie samorządu i ochrona środowiska. Za to będą dodatkowe punkty. Dodatkowy wymóg to przeznaczenie 10% z otrzymanych środków na promocję województwa Lubuskiego

- mówi Joanna Malon, ​dyrektor departamentu przedsiębiorczości i strategii marki w urzędzie marszałkowskim.

Zaproponowane wydarzenia mogą mieć charakter muzyczny albo artystyczny. W projektach dotyczących promowania świadomości obywatelskiej powinny znaleźć się sposoby na rozwój społeczności lokalnej.

Te dotyczące promowania 30-lecia samorządu terytorialnego muszą zawierać w sobie wzmacnianie regionalnej tożsamości za pomocą np. promowania i upowszechniania dorobku kulturalnego na poziomie lokalnym.

W promocji ochrony środowiska nie może zabraknąć sposobów na szerzenie ekologicznego trybu życia. Więcej o projekcie Młodzi On-life w ramach którego ogłoszony jest konkurs można znaleźć na głównej stronie programu [Kliknij tutaj].